Четверг, 22.03.2018, 09:06

       Сайт Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату

Пошук
Календар

Меню сайту
Категорії розділу
Документи та інформація [11]
Режим роботи комбінату [3]
Педагогічний колектив [5]
Напрямки навчання в комбінаті [22]
Майбутнє комбінату [1]
Музей ім. В. Вайсера [7]
Поточна інформація [33]


Головна » Статті » Документи та інформація

План роботи комбінату

План роботи Хмельницького міжшкільного

навчально-виробничого комбінату на вересень 2017 року

 

 

1 Скласти календарні плани До 01.09 Вчителі, майстри в\н

2 Видати наказ про розподіл обов’язків між адміністрацією закладу Вересень Директор

3

Провести співбесіди з адміністраціями шкіл міста щодо розкладу занять учнів 9-11-х класів, які направлені на трудове і професійне навчання в комбінат Вересень Заступник директора з НВР

4

Скласти розклад занять учнів в комбінаті і погодити його зі школами вересень Заступник директора з НВР

 

5

 

Призначити завідуючих кабінетами, майстернями, лабораторіями До 06.09. директор

6 Спланувати роботу навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій До 10.09. Завідуючі кабінетами

7 Розглянути та затвердити плани:

 • методичної роботи;
 • педагогічної ради;
 • методичних комісій;
 • інструктивно-методичних нарад;
 • нарад при директорі

психолого-педагогічних та методичних семінарів Вересень Адміністрація

8

Скласти графіки:

 • навчального процесу;
 • тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • контролю за навчально-виховним процесом;
 • консультацій до кваліфікаційної атестації;
 • консультацій до підсумкової атестації;
 • проведення державної кваліфікаційної атестації;
 • проведення державної підсумкової атестації;
 • проведення семестрових контрольних робіт;
 • чергування адміністрації;
 • чергування вчителів по комбінату;
 • відвідування уроків адміністрацією;
 • відкритих уроків. Згідно з навчальним планом Заступники директора з НВР та НМР

9 Надати допомогу вчителям і майстрам виробничого навчання в оформленні плануючої документації на 2017-2018 навчальний рік Вересень Заступники директора з НМР, НВР

10 Організувати комплектування навчальних груп на профілях професійного навчання в комбінаті на основі бажань та схильностей учнів 10-х класів До 14.09 Заступник директора з НВР, методисти з профорієнтації, вчителі, психолог

11 Спланувати та організувати роботу методичних комісій та творчих груп, провести засідання Вересень Заступник директора з НМР, голови МК, керівники творчих груп

12 Скорегувати тематику самоосвітньої діяльності кожного педагога Вересень Заступник директора з НМР, вчителі

 1. Розробити план по організації самоосвіти педагогів на основі діагностичних досліджень. Вересень Заступник директора з НМР

14 Організувати роботу інклюзивних груп професійного навчання дітей з особливими потребами, закріпити за групами соціальних педагогів До 14.09 Заступник директора з НВР, методисти з профорієнтації

15 Закріпити викладачів і майстрів виробничого навчання за навчальними групами До 14.09 Заступники директора з НВР та НМР

16 Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, неблагополучних сімей. Оформити соціальні паспорти на учнів з особливими потребами, скласти оцінку потреб дітей Вересень Соціальні педагоги

17 Обновити сторінку веб-сайту комбінату, забезпечити його постійне інформаційне наповнення та функціонування Вересень Заступник директора з НВР, методисти з профорієнтації

18 Забезпечити супровід дітей з особливими потребами під час навчального процесу Постійно Соц.педагоги

19 Провести психолого-педагогічну діагностику пізнавальних нахилів і можливостей учнів 10-х класів Вересень Вчителі, психолог

20 Використовувати нові інформаційні технології при вивченні спеціальних предметів та трудового навчання Постійно Вчителі,

майстри в/н

21 Реалізовувати принципи індивідуально-диференційованого підходу під час:

- визначення змісту та планування навчального процесу з предметів;

 • вибору технологій, які сприяють розвитку особистості, а також відповідних форм І методів навчання;

залучення учнів, як суб'єктів навчання, на всіх етапах навчально-пізнавальної роботи Постійно Голови МК, вчителі, майстри в/н, психологічна служба

 

 1. Розробляти алгоритми, пам’ятки для учнів з організації навчальної праці, самостійної пізнавальної діяльності. Протягом року Вчителі

23 Розробляти завдання різного рівня складності, творчого дослідницького характеру з усіх предметів теоретичного та практичного навчання Протягом року Викладачі,

майстри в/н

24 Активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках, використовуючи різноманітні методи навчання. Вчити працювати з підручниками і додатковою літературою Постійно Вчителі,

майстри в/н

25 Продовжити роботу по створенню, модернізації та систематизації комплексно-методичного забезпеченню предметів і професій відповідно до сучасних вимог, методичного наповнення кабінетів трудового навчання Протягом року Вчителі,

майстри в/н

26 Працювати над покращенням та вдосконаленням міжпредметних зв’язків Постійно Вчителі,

майстри в/н

27 Впроваджувати інноваційні форми і методи навчання учнів на уроках Протягом року Вчителі,

майстри в/н

28 Використовувати конкурси педагогічної майстерності, ярмарки педагогічних ідей для ознайомлення та поширення кращого педагогічного досвіду Протягом навчального

року Заступники директора НМР,НВР

24 Організувати взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням Протягом року Заступники директора з НВР, НМР

25 Взяти участь у засіданнях міських методичних об’єднань, заходах управління освіти Згідно плану роботи управління освіти Адміністрація,

педагогічні працівники

26 Організувати роботу:

 • методичних комісій та творчих груп
 • педагогічної ради
 • інструктивно-методичних нарад та нарад при директорі
 • методичних та психолого-педагогічних семінарів
 • комісії Протягом року (відповідно до планів роботи) Адміністрація

27 Продовжити роботу по втіленню в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки і передового досвіду з питань підвищення ефективності уроку на основі вдосконалення управління процесом засвоєння знань, формування умінь і навичок, створення умов для диференціації навчання Протягом року Адміністрація, педпрацівники

 1. Організувати індивідуальні консультації для педпрацівників (вибір літератури, методичних матеріалів для планування уроку, самоосвіта, виконання навчальних програм, збереження навчально-матеріальної бази) Протягом року Заступники директора з НВР, НМР

30 Організувати самоосвіту педагогічних працівників Протягом року Заступник директора з НМР, вчителі

31 Вивчати новітні технології, які застосовуються на виробництві та впроваджувати їх у навчальний процес Протягом року Вчителі,

майстри в/н

32 Реалізовувати принципи індивідуального та диференційного підходу під час:

- визначення змісту та планування виробничого навчання з професій;

- вибору особистих технологій, які сприяють розвитку професійної кваліфікації з професій, а також відповідних форм і методів навчання Протягом року Адміністрація,

вчителі,

майстри в/н

33 Розробляти інструктивні картки, різнорівневі контрольні роботи, завдання для самостійної діяльності учнів Протягом року , майстри в/н

34 Провести корегування графіку атестації педагогічних працівників вересень Заступник директора з НМР

35 Створити атестаційну комісію До 20.09 Директор

36 Провести перший урок «Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну». 2.09-6.09 Заступник директора з НМР

37 Провести бесіди з учнями:

- «Правила внутрішнього розпорядку. Права та обов'язки учня»

- «Про дотримання порядку на робочих місцях і в комбінаті»

- «Правила поведінки в місцях загального користування»

- «Твій зовнішній вигляд»

Вересень

 

Вересень

Заступник директора з НМР

38 Спостереження за проходженням періоду адаптації учнів 10-х класів загальноосвітніх закладів міста до умов навчання в комбінаті Вересень Практичний психолог

39 Проведення групових та індивідуальних консультацій для учнів з питань формування сприятливих взаємостосунків в учнівському середовищі Вересень Практичний психолог

 1. Надання необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах (що зазнали наслідків соціально-політичної кризи)

Вересень

 

 

Психолог

 

 

 

41 Скласти графік внутрішнього контролю Вересень Директор, заступник директора з НВР

42

Провести аналіз збереження контингенту учнів Вересень Заступники директора з НВР, НМР

 

43

Внести корективи до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування педпрацівниками. Забезпечити його дотримання вересень Заступник директора з НМР

44

Оновити куточки з охорони праці в навчальних приміщеннях Вересень Відповідальний за ОП

45

Провести повторні інструктажі з охорони праці із працівниками комбінату Вересень Відповідальний за ОП

46

Проводитити інструктажі з охорони праці для учнів під час уроків, при проведенні лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій тощо Протягом року Вчителі, майстри в/н

47

Систематично здійснювати контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці працівниками та учнями комбінату Постійно Заступник директора з АГР, інженер з ОП

48

Забезпечити проведення перед рейсових медоглядів майстрів виробничого навчання практичному водінню автомобіля та учнів профілю «Автосправа» Постійно Лікар

49

Забезпечити проходження медогляду учнями:

 • профілю «Автосправа»

- профілю «Основи кулінарії» Вересень

Відповідно до програми виробничого навчання та виробничої практики Медпрацівник,

вчителі профілів «Автосправа», «Основи кулінарії»

52

 • вчителів і майстрів виробничого навчання за школами для проведення роботи з питань профорієнтації, навчання учнів 9 – 11-х класів в ХМНВК, оперативного контакту зі школами. Вересень Адміністрація,

методисти з профорієнтації

53

 • роботу щодо інформаційно-методичного та програмного забезпечення профорієнтаційної роботи. Протягом року Методисти з профорієнтації
 1. Проводити рекламну діяльність профорієнтаційної роботи через сайт комбінату та сайт Департаменту освіти міської ради. Протягом року Методисти з профорієнтації

55

 • роботу щодо інформаційно-методичного та програмного забезпечення профорієнтаційної роботи. Протягом року Методисти з профорієнтації

56

 • роботу творчої групи «Актуальні питання професійної орієнтації та трудового навчання». Вересень Керівник творчої групи

 

57

 

Підготувати проектний кошторис на виготовлення велопарковки Вересень Директор, заступник директора з АГР, гол.бухгалтер

58

Зробити технічний огляд освітлення в приміщеннях комбінату, замінити лампи освітлення Вересень Заступник директора з

АГР

59

Створити комісію з визначення готовності будівлі до експлуатації в зимових умовах. Залучити до складу фахівців Хмельницьктеплокомуненерго. Скласти акт про готовність об’єкта та паспорт готовності до роботи в опалювальний період.

Вересень Заступник директора з

АГР

60

Пройти навчання та перевірку знань з охорони праці.

Вересень Заступник директора з

АГР

61

Розглянути ліміти використання електроенергії. Сформувати заявку на придбання електроенергії на 2018 рік. Затвердити заявку та обсяги постачання в Хмельницькобленерго.

Вересень Заступник директора з

АГР

62

Скласти дефектний акт на 2018 рік. Затвердити його в ДЕЗО.

Вересень Заступник директора з

АГР

63

Скласти акти на списання матеріалів використаних під час ремонтних робіт.

Затвердити їх в ДЕЗО.

Вересень Заступник директора з

АГР

65

Зняти показники з лічильників води, електрики, тепла, подати рапорти та отримати рахунки для оплати за наданні послуги. Вересень Заступник директора з

АГР

66

Постійно контролювати дотримання вимог і норм охорони праці. Виробничої санітарії і правил пожежної безпеки, забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Вересень Заступник директора з

АГР

 

 

Категорія: Документи та інформація | Додав: nkk-km (29.08.2017)
Переглядів: 100 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: